Maatschappijvisie en werkmodel

Ekohouse laat zich inspireren door gedachtengoed rond meervoudige waardecreatie, verduurzaming, veerkracht, samenredzaamheid, Donut-economie, permacultuur, Transitie, SDG’s, commons en Tao.

Het zal veel verbeeldingskracht, daadkracht en vertrouwen vergen om de gewenste transformatie van onze economie en samenleving tot stand te brengen. Een evolutie van ‘best practices’ naar ‘next practices’, optimale responses binnen unieke contexten.

Alleen zo kunnen we de noodzakelijke fundamentele veranderingen in ons sociaal-economische en maatschappelijke leven tot stand brengen. Dat noemen wij de “nieuwe investeringsagenda voor de Gemeenschap Nederland” (en dus niet meer “BV Nederland”).

Hoe ontstaan volgens ons die ‘zijpaadjes naar nieuwe vormen van succes’?

 In onze ervaring werkt dat het best door te werken:

–van binnenuit

–van onderop

–van klein naar groter (of naar meervoudig klein)

–vanuit passie en authenticiteit (en waardering daarvoor)

 

We leven in een wereld van ‘emergentie’: steeds complexere systemen en netwerken van onderlinge beïnvloeding. De utopie van ‘beheersing’ en ‘maakbaarheid’ is daarmee definitief voorbij, en in die dynamische of zelfs volatiele wereld zullen we moeten navigeren, bewegen, dansen—best wel “Tao’ eigenlijk.

  

Door middel van ogenschijnlijk eenvoudige maar goed doordachte projecten laat Ekohouse zien hoe meervoudige waarde gecreëerd kan worden. Voor bedrijven, buurten en gezinnen. Lage drempels en kleine stapjes maken uiteindelijk grote transformaties mogelijk.

 

Die transformaties vinden altijd plaats in de mens, pas daarna tussen mensen, in organisaties en door netwerken heen. Als talenten, kwaliteiten en bevlogenheid van mensen weer in beeld komen en de ruimte krijgen, gaan organisaties weer zoemen en weer scheppend en verbindend functioneren.

 Nieuwsgierig? Zin om te sparren? Neem vrijblijvend contact op via  info@ekohouse.nl, dan kijken we samen wat er ontstaat.