Intro

Veel kennis en technologie zijn/is al voorhanden om de nieuwe economie en samenleving vorm te geven en in praktijk neer te zetten. Formele systemen flexibeler maken is een continu proces waar aan gewerkt wordt.

De bottleneck zit hem vooral in informatie, inzicht en inspiratie opdoen uit concrete experimenten van anderen om een ‘reset’ te bereiken in onze wijze van kijken, denken—en vervolgens oefenen van een creatieve mindset en wendbaar handelen.

Ekohouse deelt daarom graag zijn kennis en ervaring vanuit het gedachtegoed van overvloed, commons, open source en transparantie. Daarom gaan we deze website de komende tijd verder vullen met informatie en reflecties op ons avontuur als transitie-onderneming.

Met oog en ruimte voor individuele kwaliteiten, talenten, potentieel, enthousiasme, bevlogenheid, passie, energie, verbeeldingskracht, drijfveren en waarden, ieders ‘immateriële werkkapitaal’.

Om te beginnen delen we hier onze twee kersverse filmpjes over ons sterproduct het Zakje, onze Social Handprint volgens MAEX, ons businessmodel, en een reflectie over onze halfgelukte kerstpakkettenactie van winter 2021.

Filmpjes

Gemaakt naar aanleiding van onze deelname aan de Dutch Design Awards:

Filmpje over Zakje als product.

Filmpje over het concept achter Zakje.

Playlist

2 Video's

MAEX Handprint

Social Handprint

MAEX, het Nederlandse platform dat de maatschappelijke waarde van sociale initiatieven en -ondernemingen transparant maakt, heeft Ekohouse doorgelicht en de resultaten in een Social Handprint gepubliceerd.

In negen maanden tijd had Ekohouse al 50.000 euro aan maatschappelijke waarde voor de samenleving gerealiseerd.

Lees meer details in de Social Handprint van Ekohouse.

Maatschappijvisie en businessmodel

Ekohouse laat zich inspireren door gedachtengoed rond meervoudige waardecreatie, verduurzaming, veerkracht, samenredzaamheid, Donut-economie, permacultuur, Transitie, SDG’s, commons, Tao.

Het zal veel energie en verbeeldingskracht vergen om de gewenste transformatie van onze economie en samenleving tot stand te brengen. Een evolutie van ‘best practices’ naar ‘next practices’, optimale responses binnen unieke contexten. Dat zal vragen om fundamentele veranderingen in ons sociaal-economische en maatschappelijke leven. Wij dienen een nieuwe context met elkaar te creëren, een nieuwe ‘investeringsagenda voor gemeenschap Nederland” (niet meer “BV Nederland”) is hierbij onvermijdelijk.

We leven in een wereld van ‘emergentie’: complexe systemen die eigenschappen laten zien die niet zichtbaar zijn in de reductie van de delen en tot stand zijn gekomen door verschillende, continu muterende, invloeden. Een steeds complexer netwerk van onderlinge beïnvloedingen zijn het ontwikkelingsproces in onze samenleving en werk gaan sturen. De utopie van ‘beheersing’ en ‘maakbaarheid’ is daarmee definitief voorbij. En in die wereld zullen we moeten navigeren, bewegen, dansen. Best wel “Tao’ eigenlijk.

Door middel van ogenschijnlijk eenvoudige maar diep doordachte en zorgvuldig uitgewerkte projecten laat Ekohouse zien hoe meervoudige waarde gecreëerd kan worden en nieuwe concepten en structuren ontwikkeld en toegepast. Voor bedrijven, buurten en gezinnen. We laten laagdrempelig zien hoe je begint of volgende stappen zet.

 

Want: mensen bepalen de vooruitgang, groei en succes. Het talent, de bevlogenheid en kwaliteiten van deze mensen komen het beste tot hun recht in de samenwerking met anderen. Betekenisvolle relaties tussen mensen zijn daarom van doorslaggevend belang om te groeien en sociaal kapitaal te kunnen creëren. Inspireren, mobiliseren, waarderen en reflecteren zijn belangrijke pijlers om relaties inhoud te geven. Oprechte aandacht ligt aan de basis om perspectief te creëren en ‘verbinding’ mogelijk te maken. De organisatie functioneert hierbij onder andere als ‘incubator’ voor mensen die er tijdelijk of vast werken.

Binnenkort plaatsen we hier een uitgebreider artikel over onze uitgangspunten, ervaringen en lessen van het eerste jaar Ekohouse.

Kennisdeling

We gaan graag in gesprek met mensen en organisaties die stappen willen zetten in samenwerken vanuit meervoudige waarden: financieel, ecologisch, sociaal en meer.

Interesse in advies, begeleiding, een workshop, presentatie, spoken column op uw event of een andere vorm van uitwisseling en co-creatie? Neem dan contact op met initiatiefnemer Nynke de Jong.