Afstuderen bij Ekohouse

young blonde woman studying online and making notes

Fontys student kiest voor Ekohouse en gaat medio januari ‘24 starten met de afstudeeropdracht. Met onze pilot en dit concept kijken we uit naar de toegevoegde waarde van jong talent.