Mentale verschuiving

Papercut silhouette of human head with colorful constructor pieces

Het doel van EkoBuild is woningen te realiseren met nieuwe bevoorradingsketens, ketens volgens nieuwe toekomstige normering, zoals beschreven in de 17 SDG’s.

Het concept bevat een andere keten van bevoorrading, vanuit hergebruik en upcyclen met:  hergebruik afvalstoffen, lokale productie, economisch drietrapsmodel.  Meervoudige ketens zijn meer complex doordat consumenten uiteindelijk leveren aan hun eigen leverancier. Een verandering van transactiewaarde naar gedeelde waarde. De technische oplossingen waren sneller op orde dan de mentale verschuiving waar we nu voor staan. EkoBuild werkt aan een voorstel, dat de ontwrichtende gesloten productieketen (in de bouwsector) in beweging brengt. Deze ketentransformatie is voor bedrijven een strategie voor de lange termijn. Verhogen van de duurzame eisen is een last voor het oude reguliere systeem, daarom is het nodig de partijen daarin te blijven overtuigen. Wij oefenen en creëren de echte verandering. Oplossingen worden toegepast op het eindproduct, het project en het systeem.