Mentale verschuiving

Papercut silhouette of human head with colorful constructor pieces

Het doel van EkoBuild is woningen te realiseren met nieuwe bevoorradingsketens, ketens volgens nieuwe toekomstige normering, zoals beschreven in de 17 SDG’s. Het concept bevat een andere keten van bevoorrading, vanuit hergebruik en upcyclen met:  hergebruik afvalstoffen, lokale productie, economisch drietrapsmodel.  Meervoudige ketens zijn meer complex doordat consumenten uiteindelijk leveren aan hun eigen leverancier. Een verandering van transactiewaarde […]