Ondernemerstafel in Tilburg

Happy casual business team in meeting

Te midden van de circulaire pracht van de Tilburgse spoorzone, organiseerde Midpoint Brabant een ondernemerstafel waar we een schat aan inzichten en ideeën vonden die ons, maar ook de gemeente, de weg wijzen naar een meer duurzame toekomst.

Tijdens dit event zijn er tal van cruciale onderwerpen aan bod gekomen. Ook wethouder Bas van der Pol heeft zijn visie namens de gemeente gedeeld: hoewel de theoretische kennis over circulariteit stevig staat bij alle partijen die deelnamen, ziet iedereen in dat de praktische uitvoering nog de nodige uitdagingen met zich meebrengt. Van wet- en regelgeving tot financiële obstakels, er liggen hindernissen op ons pad die we alleen samen kunnen overwinnen. Samenwerking, dat is de oplossing die ons allen verder gaat helpen: nauwe verbanden en partnerschappen met de gemeente, bedrijven en andere belanghebbenden is het best voor iedereen in ons gezamenlijk streven naar een duurzamere wereld.

Om daar te komen hebben we nog een hoop hordes te nemen. Er zijn diverse uitdagingen, variërend van wet- en regelgeving tot het verkrijgen van materialenpaspoorten en de hogere kosten die duurzaamheid met zich meebrengt in de bouwsector.

De gemeente heeft ons uitgedaagd om na te denken over welke stappen we kunnen zetten om deze obstakels te overwinnen. Enkele interessante suggesties waren het prioriteit geven aan duurzaamheid, het verbinden van verschillende partijen zoals sloop- en bouwbedrijven, en het inspireren van ondernemers door hen bewust te maken van het belang van circulariteit. Kortom, de gemeente heeft ons aangemoedigd om lef te tonen en een uitdagende rol aan te nemen, maar misschien nog belangrijker: wij hen ook.